Gentle Hunting, Heavy Softness (01)Research

Gentle Hunting, Heavy Softness
Forskning, Konstruktion, Dialog
Forskningsprojekt, 2020
Deep Forest Art Land, Denmark

Tekst: Magdalena Rozenberg
Foto: Hampus Berndtson

Støttet Af: The Danish Arts Foundation, Dreyers Foundation, Dinesen, Aalborg Portland, PP Nordica, Skødstrup Byggeservice

Hvilke processer, materialer og metoder kan en kontekst åbne op for, og hvordan kan disse udforskes?

Spacegirls værker og deres arkitektoniske grundforskning er ikke undersøgelser der blot er til stede i sin kontekst; de er sin kontekst, i den forstand at konteksten altid er en aktiv medspiller i undersøgelsen og processen. Fra september 2020 til december 2021 udvikles og bygges Spacegirls stedsspecifikke projekt, Gentle Hunting, Heavy Softness, i skoven som udgør kunst- og naturparken Deep Forest Art Land, Kibæk.

Det tredelte projekt består af forskning og materialeudvikling, konstruktion af pavillon og dialog i form af en bog.

Spacegirls arbejder i feltet mellem kunst og arkitektur. Kernen i Spacegirls praksis består af materialeforskning med fokus på stedsforståelse og taktilitet. I Gentle Hunting, Heavy Softness kredser undersøgelsen om facaden som arkitektonisk element. I projektets forskningsfase tilsidesættes konstruktion og design, for at give den fulde opmærksomhed til materialets potentialer, udtrykt i tre arkitektoniske fragmenter i 1:1.

Gentle Hunting, Heavy Softness er et projekt i konstant udvikling – et projekt hvor materiale og process ikke kun finder sted i skoven, men også består af skoven. I produktionen af materialet gør Spacegirls brug af stedets naturlige råstoffer, såsom lokal okker og sand fra pladsen, samt cementtypen “FutureCem” fra Aalborg Portland. Ved at teste adskillige kombinationer af betonmaterialets bestanddele, søger Spacegirls ikke kun at frembringe et materiale som viser beton fra sin bløde og sanselige side, men også et materiale der viser sig holdbart over over tid, og kan fungere som en bestandig facade.

I den gængse masseproduktion af beton, er det gået sport i at skabe så ensartede elementer som muligt. Gentle Hunting, Heavy Softness er et forsøg på det diametralt modsatte. Her søges elementer med så meget variation som materialet tillader. Nogle af elementerne støbes direkte i skovbunden – en handling der forsyner betonoverfladen med et aftryk af stedet, og gør hvert element til et portræt af skoven. Ved at tillade udviklingen af materialet at tage tid, indlejres konteksten gradvis i det samme. Gennem denne tidskrævende tilgang til både kontekst og materiale, foreslår Spacegirl atypiske metoder og tilgange til det at bygge.

Gentle Hunting, Heavy Softness giver et bud på et anderledes arkitektonisk kredsløb hvor de byggede strukturer ikke blot er placeret på sitet, men er vokset ud af det, og står som en forlængelse af skoven. Gennem alle projektets delfaser, søger Spacegirls at udfordre grænserne for den arkitektoniske proces og dets tidsramme. Ambitionen er at materiale- og stedsundersøgelserne skal udmunde i en permanent pavillon der kan fungere som et mødested for skovens besøgende. Den første fases undersøgelser i 1:1, de tre fragmenter placeret on site, fremstår dog allerede som små pavilloner i skoven.